Neslyšící katolíci

Rodinné duchovní setkání v Třešti pro neslyšící 1.8.2014 - 5.8.2014

V termínu od 1. 8. do 5. 8. 2014 (pátek až neděle) se neslyšící rodiny s dětmi (celkem 41 osob) zúčastnily duchovního setkání v Třešti u Jihlavy.
Každý den dopoledne byli přednášky pro dospělé, které vedl kněz Stanislaw Góra. Hlavním tématem přednášek byla víra - v manželství, při výchově dětí a osobní víra (jak zlepšit osobní prožívání víry).
Po celou dobu tlumočila do ČZJ Romana Petráňová.
Děti měly svůj dopolední program (malování, hraní, hledání pokladu) připravený a vedený 3 neslyšícími a 2 slyšícími studentkami.
Odpoledne už byli rodiče s dětmi pohromadě: zúčastnili se soutěže - rodinné olympiády, společně jsme slavili mši svatou za obnovu manželství a večer jsme si opékali buřty. Na táboráku také rodiny s dětmi předvedly vystoupení, které si připravily v rámci rodinné olympiády (pantomima, zpěv ve znakovém jazyce, vyprávění příběhů atd.).
Další odpoledne jsme navštívili výstavu Betlémů, prošli jsme se po Třešti, zmokli jsme, a tak se schovali v restauraci, kde jsme si ještě společně vyprávěli. Večer jsme společně plánovali naši budoucnost – co jako společenství hledáme, co bychom chtěli udělat, čeho se zúčastnit. Předali jsme si své zkušenosti, plány a přání.
Poslední večer jsme oslavili narozeniny Franty (40 let), neslyšící vykládali vtipy o neslyšících a humorné příběhy ze života neslyšících. Moc jsme se nasmáli.
Moc se nám pobyt v Třešti líbil a už dnes se těšíme na další setkání a přednášky!