Neslyšící katolíci

Mše svatá a setkání neslyšících 20.9.2014

V sobotu 20.9. jsme se sešli v 9.00 na faře ve Vršovicích.
Bylo další setkání neslyšících.
Na programu jsme měli:
Od 9.00 do 9.30 duchovní rozhovor a svátost smíření.
V 10 hodin jsme šli do kostela sv. Mikuláše na mši svatou tlumočenou do ČZJ.
Po mši svaté jsme popřáli knězi Stanislawovi k narozeninám a předali mu společně dárek.
Pokracovali jsme na faře plánováním společné duchovní cesty do Polska v létě roku 2015.
Po 12h jsme společně obědvali párky :-)
Děti hlídali mladé holky slyšící Žofka a Katka z farnosti Vršovic. Děti tak měli svůj vlastní program:-)