Neslyšící katolíci

Poutní slavnost v kostele sv.Václava 28.9.2014

Slavnostní mše svatá a společné setkání farnosti Praha-Vršovice se konala v kostele sv. Václava.Poutní mše svatá začala v 9.30h. Po ní byly představeny jednotlivé aktivity farnosti: v kostele mělo každé společenství svůj stánek.


Mezi nimi byl i stánek Neslyšících katolíků. Tam jsme představily naše společné akce (pravidelné i nepravidelné).
Všechny stánky představily své aktivity, nabízely přihlášky do svých kroužků, kurzů, táborů apod., a to nejen pro dospělé, ale i pro děti a mládež (např. pěvecký sbor pro dospělé a pro děti, letní tábory, výuka náboženství, setkávání seniorů, kurz vyšívání, kurzy Alfa atd.)
Protože to byla poutní mše svatá, byly tam pro každého také různé dobrůtky: koláčky, chlebíčky, řízečky atd.