Neslyšící katolíci

Mše svatá a setkání neslyšících 15.11.2014

V sobotu 15.11. jsme se sešli v 9.00 na faře ve Vršovicích.
Bylo další setkání neslyšících.
Celkem nás bylo pohromadě i s dětmi 21 osob.

Autor foto:Lucie Sedláčková Půlpánová


Na programu jsme měli:
Od 9 do 10hodin –Alena předávala informace o Polsku, přihlásilo se 24 osob. A taky jsme se domlouvali o přípravě na Vánočním setkání,které se bude konat v sobotu 20.12. od 10-15h v kostele sv.Václava ve Vršovicích (vzadu v sale): řešili jsme, co připravit jako pohoštění atd.
V 10 hodin jsme měli mši svatou tlumočenou do ČZJ.
Po mši svaté následovala přednáška, kterou přednášel Stanislaw. Téma přednášky bylo Svátosti.
Po 12h jsme společně obědvali. Oběd nám přichystala nelyšící Eva S., která měla narozeniny.
Děti hlídaly mladé holky slyšící Bětka a její kamarádka z farnosti Vršovic.
Děti tak měly svůj vlastní program:-)


Autor foto:Lucie Sedláčková Půlpánová