Neslyšící katolíci

Vánoční setkání a mše svatá 20.12.2014

Jako každý rok jsme měli 20.12.2014 Vánoční setkání a mši svatou pro neslyšící.
Místo setkání jsme měli v kostele sv. Václava v Praze ve Vršovicích.
Od 9h jsme připravovali pohoštění a vánoční ozdoby v sále kostela.
V 10h jsme začali slavit mši svatou.


Mši svatou sloužili kněží Stanislaw Gora a generální vikář Michal Němeček.
Celou mši tlumočila Romana Petráňová.
Neslyšící Lucka S-P. a František P. připravili zpěv žalmu do ČZJ a místo hudby jsme my pomáhali tleskáním rukama, bylo to moc pěkný.
Žofka a Bohumil si připravili čtení ze Starého zákona a Evangelium, měli to krásně připravené.
A na přímluvy se přidávali i ostatní neslyšící.
Po mši svaté jsme šli do sálu na 20 min přestávku s pohoštěním (kafe, čaj a sladkosti).
Po přestávce následoval další program: přivítání osobností - pana generálního vikáře M. Němečka, zástupce ředitele Charity pana Šimka, sponzory a slyšící dobrovolníky, kteří nám pomáhali po celý rok s hlídáním dětí nebo s přípravou občerstvení, dva hudebníky ze skupiny Chinaski a především všechny neslyšící. Celkem se nás sešlo asi kolem 70 osob.
Pustili jsme video vánoční pozdrav pro nás od neslyšících z Itálie.
Pak neslyšící zahráli divadlo „Hledání víry“. Byla to pantomima a doprovázeli nás hudebníci ze skupiny Chinaski.
A na závěr měl generální vikář Michal Němeček slovo. Velmi poděkoval knězi Stanislawovi, že se ujal pastorace neslyšících, i když sám má hodně jiné práce (je prezidentem Charity Praha a duchovním správcem farnosti Praha-Vršovice).
Po skončení programu jsme měli na pohoštění a besedu až do 15h.
Děkujeme projektu Jablíčku, které přinesli hračky pro děti.
Všem, kteří přinesli a připravili pohoštění moc děkujeme, také pomocníkům s úklidem, a taky všem těm, kteří si udělali čas přijít na 1 den, abychom společně sdíleli myšlenky, plány, starosti a radosti i duchovní přítomnost narozeného Ježíška.