Neslyšící katolíci

Mše svatá a setkání neslyšících od 9 - 12 hodin 21.3.2015

V sobotu 21. 3. 2015 jsme se sešli v 9.00 na faře ve Vršovicích. Bylo další setkání neslyšících, na které byli pozváni neslyšící i slyšící ze Slovenska. Přijeli s bratrem Felixem. Celkem nás bylo (i s dětmi) 37 osob.


Na programu jsme měli:
od 9 do 10 hodin - přivítání a občerstvení,
od 10 hodin sloužil bratr Felix ze Slovenska mši svatou v kostele sv. Mikuláše. Tlumočnice překládala do ČZJ.
Po mši svaté následovala přednáška od bratra Felixe. Téma přednášky bylo "Pastorace neslyšících na Slovensku."
Po 12. hod jsme společně obědvali.
Děti hlídala slyšící studentka Žofka, takže i děti měly svůj program :-)