Neslyšící katolíci

Zelený čtvrtek - mše svatá v kostele sv.Václava 2.4.2015

Na Zelený čtvrtek 2.4. byla mše svatá v kostele sv. Václava v Praze-Vršovicích.
Mše svatá byla tlumočena do ČZJ. Kněz Stanisław umýval nohy 12 mužům,jako Ježíš umýval při poslední večeři nohy svým učedníkům. Je to symbol služby lidem a církvi.