Neslyšící katolíci

"Jak se ukáže ve znakovce slovo MALÝ ?" ptal se biskup Václav Malý 24.5.2015

V neděli 24.5. 2015 na mši svaté v kostele sv. Václava v Praze-Vršovicích bylo biřmováno 6 slyšících mužů a 1 neslyšící žena Alena.
Mši svatou sloužil biskup Václav Malý a kněz Stanislaw Góra.
Po mši svaté následoval v sále přípitek s vínem biřmovanců s biskupem Malým a s knězem Stanislawem.
Děkujeme neslyšícím, kteří přišli na mši svatou podpořit neslyšící Alenu