Neslyšící katolíci

Mše svatá a setkání neslyšících 20.6.2015


V sobotu 20.6. 2015 jsme se sešli na faře ve Vršovicích.
V 10h jsme měli mši svatou v kostele sv. Mikuláše. Mši svatou sloužil kněz Stanislaw Góra.
Kněz při kázání vyprávěl, jak Ježíš s učedníky pluli lodí po moři a začala bouřka. Při bouřce se učedníci báli a Ježíš klidně spal…
Kněz tuto situaci přirovnal s naším životem. My v životě máme taky bouřky, kdy nám Bůh chce něco říct, nebo chce, abychom se obrátili k Bohu.
Po mši svaté jsme si vzájemně povídali, co nás čeká o prázdninách.