Neslyšící katolíci

Mše sv. a setkání neslyšících 19.9.2015

V sobotu 19. 9. 2015 jsme se sešli v kostele sv. Mikuláše .
V 9 h jsme měli mši svatou. Mši svatou sloužil kněz Stanislaw Góra.
Kněz při kázání vysvětlil, jak sloužit lidem. Přiblížil nám pohled na emigranty a vysvětlil, jak je důležité žít v míru s lidmi jiné víry a jiného náboženství. Bůh miluje všechny bez rozdílu vyznání.

Po mši svaté jsme si předávali informace, o akcích na rok 2015 - 2016.
Příští rok v létě 2016 se plánuje výlet na Slovensko - do Popradu a poutní místo Litmanová ( tam se zjevila Panna Maria )

30.září bude mše svatá za tlumočníky. Kněz bude Lukáš Lipenský.