Neslyšící katolíci

Mše svatá a setkání neslyšících 21.11.2015

V sobotu 21.11. 2015 jsme se sešli na faře ve Vršovicích v 9h.
Od 9 - 10h byla možnost sv. smíření nebo duch. rozhovoru s knězem. V 10 h jsme měli mši svatou v kostele sv. Mikuláše.
Mši svatou sloužil kněz Stanislaw Góra.
Hlavní modlitba byla za uprchlíky a za mír mezi národy.
Po mši svaté na faře Stanislaw Góra vysvětloval, co znamená advent.
Přál nám, abychom prožívali advent vzájemnou láskou mezi lidmi 1.krok odpouštět svý.
Prvním krok je odpuštění blízkým.
V adventu se nemáme věnovat jen ůklidu a umývání oken.
Adventní čas máme prožívat s Bohem a s lidmi.
Pak mluvil o Božím milosrdenství. Popisoval obraz ze Sixtinské kaple ve Vatikánu. Na obrazu je Bůh, který dává život Adamovi.