Neslyšící katolíci

Vánoční setkání a mše svatá pro neslyšící 2015 19.12.2015

Jako každý rok jsme měli 19. 12. 2015 Vánoční setkání a mši svatou pro neslyšící.
Místo setkání jsme měli v kostele sv. Václava v Praze ve Vršovicích.
Ve 14h byla zpověd nebo duch. rozhovor.
V 15h jsme začali slavit mši svatou. Mši svatou sloužil kněz Stanislaw Gora.
Celou mši tlumočila Romana Petráňová.
Neslyšící Lucka S-P. a Alena připravili zpěv žalmu do ČZJ a místo hudby jsme my pomáhali tleskáním rukama, a Franta na buben.
Kateřina a Bohumil si připravili čtení ze Starého zákona a Evangelium.
A na přímluvu a prosby , neslyšící psali na nástěnce své prosby, či přímluvy a děti tam dali různé symboly obrázky na přání.
Po mši svaté jsme šli do sálu na 20 min přestávku s pohoštěním (kafe, čaj a sladkosti).
Po přestávce následoval další program: přivítání osobností Stanislawa Goru kněze, sponzory od projektu Jablíčka Janu Lapčákovou a Tichý svět Marii Horákovou, dobrovolnice z charity pro neslyšící Žofie Nedbalová a především všechny neslyšící. Celkem se nás sešlo asi kolem 85 -90 osob.
Pustili jsme video vánoční písen v ČZJ.
Pak neslyšící zahráli divadlo „Vánoce z celého světa“. Byla to pantomima.
Z charity Sofie Nedbalová nám představila postiženou Leonku která má neslyšící rodiče, a potřebovali pro ni nový vozík, aby jim neslyšící dobrovolně přispívali finance na pomoc.Někteří neslyšící poslali peníze na účet a někteří do krabice na místě setkání.
V Novém roce Žofie nám všem dá vědět, kolik peněz jsme pro ni vybrali :-) všem vám moc děkujeme !!
Pak neslyšící Aneta nám představila Vánoční písen v ČZJ.
A na závěr měl kněz Stanislaw Góra slovo.
Po skončení programu jsme měli na pohoštění a besedu až do 21h.