Neslyšící katolíci

Divadlo pro neslyšící děti ze školy Radlické 14.12.2015

Ve dnech 14. 12. 2015 jsme pozvali neslyšící děti ze školy v Radlicích do sálu kostela sv. Prokopa, abychom jim ukázali divadelní příběh narození Ježíška v Betlémě.
Přišli 2 skupiny dětí, v 1. skupině bylo 15 dětí a ve druhé skupině bylo 9 dětí. Takže jsme celé divadlo zahráli dvakrát po sobě.
Žofka celé divadlo moderovala v českém znakovém jazyce. Ve velké knize ukazovala obrázky příběhu v Betlémě a my neslyšící herci jsme dětem předvedli divadlo, aby to děti prožily a lépe to pochopily.
Bylo vidět, že se to dětem moc líbilo, Žofka jim dávala různé úkoly: například, aby děti něco předvedly a zahrály si s námi divadlo.
Měli jsme i anděla, kterého nám zahrála Jolanka a taky živé děťátko jako Ježíška.
Po skončení divadla Žofka s Frantou prováděli děti kostelem uvnitř, zašli dokonce i do sakristie.