Neslyšící katolíci

Mše sv. a setkání neslyšících ve Vršovicích 16.4.2016

V sobotu 16.4. 2016 jsme se jako každý měsíc sešli na faře ve Vršovicích v 9h.
Od 9 - 10h byla možnost svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru s knězem.
V 10 h jsme měli mši svatou na faře.
Mši svatou sloužil kněz Stanislaw Góra.
Po mši svaté jsme měli přednášku na téma “Duchovní život“. Přednášku připravila Jana Jičínská, která učí na vysoké škole pedagogické předmět “etika”. Sama vystudovala speciální pedagogiku a teologii. Dále studuje medicínu a navíc ještě pracuje jako poradce osobního rozvoje.
Jana Jičínská nám vyprávěla, jak se modlit k Bohu. Vysvětlovala nám různé postupy modlitby, zkušenosti a sami jsme si vyzkoušeli společnou modlitbu – rozjímání nad Božím slovem.
Příští měsíc v květnu bude sloužit mši svatou kněz Angelo Scarano který nám pak bude vyprávět o Božím milosrdenství. Pak v červnu přijde opět paní Jičínská s pokračováním na téma “ Duchovní život “.
Společný oběd nám připravila Lenka z Olomouce. Měli jsme špagety ☺