Neslyšící katolíci

Jubileum milosrdenství pro nemocné 12.6.2016

9:00 -začala mše svatá, kterou slavil papež František - čtení a písně zpívali postižení a nemocní.
10:30 - papež František předsedal slavení mše svaté při příležitosti Jubilea pro nemocné a osoby s postižením,pak následovala nedělní modlitba Anděl Páně.