Neslyšící katolíci

Stanislaw se loučil s farností Vršovice 25.6.2016


STANISLAW SE LOUČIL S FARNOSTÍ VRŠOVICE


Ve dne 25. 6. 2016 se Stanislaw loučil s farností Vršovice v kostele sv. Václava v Praze – Vršovicích.
V 15.30h začala mše svatá a byla tlumočená do ČZJ. Pozvaní byli i neslyšící.


Při mši svaté, když se podávaly dary (chléb a víno), lidi přinášeli malá srdíčka se svými jmény a dávali najevo Stanislawovi, že ho mají rádi, aby je měl na paměti.
Po mši svaté přinesli Stanislawovi velký dort - kostel sv. Václava - a Stanislaw se podělil se všemi lidmi (celkem tam bylo asi 400 lidí!)
Pak následoval program a pohoštění.
Lidi z farnosti mu zahráli různé scénky o tom, co jim Stanislaw vyprávěl různé příběhy a témata z Bible.
Mládež mu zazpívala písničky, humornou pantomimu (co všechno farnost dělá) jeho oblíbené tance z Afriky atd. Stanislaw se loučil s každým i s dětmi, i staršími, s mládeží atd.
Pak na závěr jsme společně zatancovali židovské tance ☺
Farnost Vršovice se neloučila jen se Stanislawem ale i s neslyšícími, a proto jsme jim přišli poděkovat, že nás přijali mezi sebe a že nás podporovali, i oni chtějí, abychom se nadále viděli na plese a zahráli jim pantomimu ☺
Byla to moc krásná atmosféra, jak říkal Stanislaw opravdu jako velká rodina jsme se tam cítili ☺
Stanislaw bude pracovat na Arcibiskupství v kanceláři (bude vikář) a nadále bude sloužit neslyšícím v kostele sv . Prokopa v Nových Butovicích (Hůrka).