Neslyšící katolíci

Mariapoli - Hostýn 8.7.2016

MARIAPOLI NA HOSTÝNĚ

Ve dnech 8.- 10. července 2016 se konala Mariapoli na Hostýně.
Na tomto poutním místě se sešlo téměř 160 lidí z Čech, Moravy i Slovenska od miminek po seniory. Byli mezi námi i kněží a neslyšící rodiny (celkem 22 osob).
Letošní Mariapoli mělo téma "Milosrdenství" a "Jednota".


Během přednášek jsme se sešli o přestávce v několika malých skupinách a vzájemně jsme si vyprávěli své zkušenosti, nápady atd.
V sobotu přednášel kněz Stanislaw Góra své svědectví, jak se seznámil s neslyšícími. Řekl, že to nebyla náhoda, že Bůh vše plánoval mnohem dříve.
Odpoledne jsme se věnovali výletům a odpočinku (malování vitráže ze skleněných střípků, ochutnávky vína z jižní Moravy, kdo chtěl sledoval Euro- fotbal).
Skupina dětí prožila svůj souběžný malý příběh Mariapoli - vytvářely město - obraz, kde mělo každé z nich svůj domeček skutků lásky.
Tento obraz přinesly děti při závěrečné mši svaté před oltář.
Nedělní žalm "Vyslyš mě, Hospodine" znakovala neslyšící Lucie před oltářem za zvuku bubnu.
Závěrečný večer jsme měli vystoupení talentů, slyšící zazpívali písničky , neslyšící zahráli pantomimu a děti předvedly svůj tanec a zpěv.
Veselí a radost a mnohé hovory pokračovaly do pozdních hodin.
"Jste moje rodina" napsal někdo na lístek a vyjádřil pocit nás všech..