Neslyšící katolíci

KOLEDOVÁNÍ 3 KRÁLŮ 5.1.2018

KOLEDOVÁNÍ 3 KRÁLŮ


Dne 5. ledna 2018 se přihlásili dobrovolníci na koledování 3 králů.
Byli to neslyšící Žofka, která je zodpovědná za charitu neslyšících, a já Alena a děti Sára a Hedvika.
Pak slyšící maminka Marie s kočárkem s Matýskem a další maminka s 2 dětmi.

Začali jsme koledovat v 15h ve Stodůlkách a vydrželi jsme do 16h a pak jsme se přesunuli z Národní třídy přes Můstek a zakončili jsme na Staromáku do 19h.
Celkem jsme prochodili 4h.
Setkali jsme se s různými lidmi, vyprávěli si s námi, někteří nás znali a někteří se ptali atd.
Pro mě nejhezčí zkušenost byla, jak 1 muž s malým synkem se zastavil a dal se s námi do řeči a řekl nám, že už 2. den dělá dobré skutky.
Začal nám vyprávět, že 1. den zachránil mladou holku, která chtěla spáchat sebevraždu, a skočila do kolejí metra, nikdo z lidí se ji neodvážil vytáhnout, a on jí vytáhl a zachránil život dřív, než přijelo metro.
A 2. den že dává peníze nám do charity a že je to už druhý dobrý skutek…
Pro děti to je krásná zkušenost když to slyšící, jak lidé vyprávějí své příběhy.
Na závěr jsme ještě po 19h navštívili 1 starou babičku v bytě, a udělali jsme jí radost tím, že jí děti zazpívali koledu.
Děti dostaly sladkou odměnu odměnu od Žofky jako poděkování, že vydržely a nefňukaly, a bylo vidět, že už byli unavené.
Domů jsme přišli večer kolem 20h velmi unavení, ale šťastní, dětem jsem vysvětlila, že i my jsme dělali dobré skutky a pán Bůh na to nikdy nezapomene ☺
Tyhle peníze půjdou do charity na účet pro neslyšící na pomoc neslyšícím rodinám.
Žofka Nedbalová peníze odevzdá do charity a pak vám dá vědět ☺

Alena Č. Voráčová