Neslyšící katolíci

Jan Křtitel oznamuje své poslání Jan 1,6-8. 19-28