Neslyšící katolíci

Ježíš káže v Galileji Mk 1,14-20