Neslyšící katolíci

Ježíš se modlí za svoje učeníky Jan 17,11b-19