Neslyšící katolíci

Náboženští vůdcové obviňují Ježíše z posedlosti Mk 3,20-35