Neslyšící katolíci

Petr vyznává, že Ježíš je Mesiáš Mk 8,27-35