Neslyšící katolíci

Ježíš učí o službě druhým Mk 10,35-45