Neslyšící katolíci

Ježíš vypráví podobenství o milosrdném Samařanu Lk 10,25-37