Neslyšící katolíci

Katolická charismatická konference a duchovní cvičení ve Křtinách 12.7.2013Autor foto:Pavla Coufalová


Termín: 12. – 14. 7. 2013

Pátek 12. 7. jsme odjeli brzy ráno vlakem do Brna. Tam jsme se potkali s dalšími neslyšícími z

Moravy a společně jsme šli na Výstaviště, kde se konala Katolická charismatická konference. V sále

bylo přítomno asi 5 500 lidí. Nás bylo 13 neslyšících a 5 dětí a seděli jsme v první řadě. Tlumočila

nám Romana.

  

Dopoledne byla přednáška " Zachee, pojď rychle dolů..." (LK 19,5). Mluvil Charles Whitehead (ve

vedlejším sále hrálo divadlo pro děti). Pak byla dlouhá polední přestávka: během ní se P. Stanislaw

věnoval neslyšícím – zpovídal a vedl duchovní rozhovory.

Po skončení přestávky a divadla pokračoval program další přednáškou s názvem "Kdo to

viděli,reptali" (LK 19,7)kterou měl Karel Řežábek. Po přednášce následovala mše, kterou

koncelebrovali všichni přítomní kněží (bylo jich strašně moc).

Po mši jela polovina neslyšících autem do Křtin a zbytek autobusem. Vesnička Křtiny je poutní místo,

je tam kostel Panny Marie. My jsme byli ubytováni v tělocvičně základní školy. V pátek večer se

k nám přidala ještě jedna neslyšící rodina s dětmi.

V sobotu 13.7. nám Stanislaw ke snídani nakoupil vánočky:-) Přijely ještě tři slyšící dívky, které

měly na starosti hlídáním dětí: všichni si pak hráli si na dětském hřišti, skákali na trampolíně, vyráběli

z korálků náramky a malovali obrázky na sklo. My jsme měli dopoledne přednášku. Stanislaw nám

vysvětlil co jsou „svátosti“: křest a biřmování, mluvil o modlitbě a pak jsme dělali " SWOT". To

znamená: jaké jsou naše silné stránky, slabé stránky, jaké máme možnosti a na co musíme dávat

pozor.

Ve 12.30h jsme šli na oběd. Po obědě někteří odpočívali a jiní šli nakoupit jídlo na večer. Ve 14.30h

jsme šli společně do cukrárny, která byla vedle kostela. Hodinku jsme si povídali a vzájemně se

seznamovali. Pak jsme šli do kostela a zdejší kněz ze Křtin nás provázel a vyprávěl nám o jeho

historii.

V 16h sloužil Stanilaw pro nás mši a přidal se k nám jeden manželský pár s dětmi ze Španělska.

Bylo vidět, že se jim mše ve znakovém jazyce líbila. Na odpoledne pro nás Stanislaw připravil film

o problémech v manželství, ale z technických důvodů se nedal promítnout. Navečer musel Stanislaw

odjet do Prahy.

Naši kluci začali připravovat táborák a holky chystali pohoštění. Během táboráku si děti hrály na

dětském hřišti a my jsme si povídali a byla i legrace:-) Spát jsme šli o půlnoci a ráno jsme se loučili se

slzami v očích, kdy se zase sejdeme :-)

V neděli všichni odjeli domu, jen 3 neslyšící a tlumočnice Romana pokračovali v cestě do Brna do

klubu neslyšících, kde na nás čekali neslyšící křesťané z Brna a paní Kocmichová. Pracovali jsme na

projektu Bible do znakového jazyka. V Praze jsme byli až večer.


Autor foto:Pavla Coufalová