Neslyšící katolíci

Jan 9,1-14 Ježíš uzdravuje slepého