Neslyšící katolíci

Jan 3,16-18 Nikodém navštěvuje v noci Ježíše