Neslyšící katolíci

Mt 10,26-33 Ježíš připravuje učedníky na pronásledování