Neslyšící katolíci

Řím 5,12-15 Rozdíl mezi Adamem a Kristem