Neslyšící katolíci

VELEHRAD 26.7.2018

Duchovní dovolená - pouť na Velehrad ve dnech 26.-29.7.2018
Poutní duchovní dovolené se zúčastnilo kolem 40 dospělých a 10 dětí z Čech,Moravy, Slovenska a Rakouska.
.. celý článek..

" KŘESŤAN A SVĚT " MAREK ORKO VÁCHA 30.5.2018

V prostorách Komunitního centra sv. Prokopa se 30. 5. 2018 konala přednáška "Křesťan a svět", kterou přednášel římskokatolický kněz Marek Orko Vácha. Přednáška byla tlumočená do ČZJ a byla společná pro slyšící i pro neslyšící.
Tato přednáška byla občas těžká na pochopení, ale přejeme si další :-)

Někteří neslyšící vyjádřili zájem o další přednášky s duchovním zaměřením. Mají touhu dál se vzdělávat a duchovně žít ve společenství s Ježíšem v církvi... celý článek..

KOLEDOVÁNÍ 3 KRÁLŮ 5.1.2018

KOLEDOVÁNÍ 3 KRÁLŮ


Dne 5. ledna 2018 se přihlásili dobrovolníci na koledování 3 králů.
Byli to neslyšící Žofka, která je zodpovědná za charitu neslyšících, a já Alena a děti Sára a Hedvika.
Pak slyšící maminka Marie s kočárkem s Matýskem a další maminka s 2 dětmi.

Začali jsme koledovat v 15h ve Stodůlkách a vydrželi jsme do 16h a pak jsme se přesunuli z Národní třídy přes Můstek a zakončili jsme na Staromáku do 19h.
Celkem jsme prochodili 4h.
Setkali jsme se s různými lidmi, vyprávěli si s námi, někteří nás znali a někteří se ptali atd.
Pro mě nejhezčí zkušenost byla, jak 1 muž s malým synkem se zastavil a dal se s námi do řeči a řekl nám, že už 2. den dělá dobré skutky.
Začal nám vyprávět, že 1. den zachránil mladou holku, která chtěla spáchat sebevraždu, a skočila do kolejí metra, nikdo z lidí se ji neodvážil vytáhnout, a on jí vytáhl a zachránil život dřív, než přijelo metro.
A 2. den že dává peníze nám do charity a že je to už druhý dobrý skutek…
Pro děti to je krásná zkušenost když to slyšící, jak lidé vyprávějí své příběhy.
Na závěr jsme ještě po 19h navštívili 1 starou babičku v bytě, a udělali jsme jí radost tím, že jí děti zazpívali koledu.
Děti dostaly sladkou odměnu odměnu od Žofky jako poděkování, že vydržely a nefňukaly, a bylo vidět, že už byli unavené.
Domů jsme přišli večer kolem 20h velmi unavení, ale šťastní, dětem jsem vysvětlila, že i my jsme dělali dobré skutky a pán Bůh na to nikdy nezapomene ☺
Tyhle peníze půjdou do charity na účet pro neslyšící na pomoc neslyšícím rodinám.
Žofka Nedbalová peníze odevzdá do charity a pak vám dá vědět ☺

Alena Č. Voráčová
.. celý článek..

EVROPSKÉ SETKÁNÍ NESLYŠÍCÍCH KATOLÍKŮ 12.5.2017

II. evropské setkání neslyšících katolíků


12. – 15. 5. 2017 se jako druhé setkání uskutečnilo v Praze v ČR.2
1. setkání se uskutečnilo v Římě v Itálii a po dvou letech letos v Praze.
Zúčastnili se jej zástupci katolické církve z 12 států: z Německa, Francie, Itálie, Španělska, Polska,
Ukrajiny, Malty, Irska, Slovenska, Maďarska, České republiky a Holandska.

12. 5. 2017 v pátek v 16h byli zástupci církve pozváni k p. kardinálovi Dukovi, kde mu neslyšící
poděkovali za přijetí a za zřízení farnosti pro neslyšící v lednu 2017.
V 18h následovala mše svatá v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha pro všechny neslyšící i slyšící. Mše svatá byla tlumočená do ČZJ A MZS. Nejhezčí moment byl, když zástupce každého státu přinesl vlajku svého státu a svíčku pod oltář.

13. 5. 2017 v sobotu se sešli jen zástupci církve ve františkánském klášteře.
Během dopoledne prezentovali zástupci jednotlivých zemí odpovědi na otázky, které jsme pro ně předem připravili (např.: kdo je za co zodpovědný, kdo překládá mše svaté, kdo a jak překládá Bibli, zda využívají služeb tlumočníka a jak řeší další problémy v církvi).

Po přestávce na oběd jsme pokračovali v práci: měli jsme 3 skupinové workshopy .
Prvního workshopu se účastnili kněží a jáhni, druhý workshop byl určený pastoračním asistentům a třetí workshop zástupcům z řad technickým pracovníkům.
Pro každý workshop byly také připravené otázky, které v církvi musíme řešit (např. jak lépe
spolupracovat se slyšícími a s tlumočníky, jak překládat čtení na mši svatou, jak by měla
vypadat webová stránka pro neslyšící atd.).
Po workshopu následovala volba země, ve které se za dva roky bude konat příští evropské setkání
Náš kněz Stanislaw Góra za Českou republiku se nejprve pomodlil k Duchu svatému a poté vytáhl los, na němž bylo napsáno Polsko ☺ Takže III. evropské setkání neslyšících katolíků bude v Polsku v roce 2019.

14.5. 2017 v neděli dopoledne byl volný program. Nejprve jsme měli výlet lodí po Pražských Benátkách a pak jsme navštívili výstavu o sv. Anežce české.
Ve 14h byla sloužena mše svatá jen pro neslyšící v kostele Panny Marie Sněžné ve františkánském klášteře. Mši svatou sloužil neslyšící kněz Juan Jose ze Španělska, a to v mezinárodním znakovém systému. Byla velmi krásná a kázání pro nás pro všechny byla povzbuzující ☺
Po mši svaté jsme šli do refektáře (sálu) františkánského kláštera, kam byli pozváni všichni neslyšící z ČR a ostatních zemí.
Dva neslyšící moderátoři představili všechny zástupce jednotlivých států ostatním neslyšícím.
Na konci setkání jsme se se všemi loučili, někteří už museli odjet domů a zbytek hostů odjel až na druhý den ráno v pondělí.
Celý program byl velmi povzbuzující, získali jsme nové kontakty, seznámili jsme se s lidmi s jejich zkušenostmi víry. Všichni zástupci nám velmi děkovali za organizaci setkání. Říkali, že se cítili naplněni Duchem svatým a získali zde sílu žít naplno pro Ježíše a svou víru nadále předávat dál ☺
.. celý článek..

PODĚKOVÁNÍ VRŠOVICKÉ FARNOSTI 21.3.2017Neslyšící muž si ze zdravotních důvodů musel koupit invalidní vozík.
Cena byla velmi vysoká, stál více než 100 tis. Kč.
Potřebu vozíku a jeho vysoké pořizovací náklady svěřil svému knězi Stanislawovi v době, kdy ještě působil na faře ve Vršovicích v Praze.
Kněz Stanislaw o tom vyprávěl v kostele věřícím lidem a ti se rozhodli udělat dobrovolnou sbírku. Část financí zajistila také pojištovna.
Po dlouhé době hledání se mu povedlo koupit nový invalidní vozík.
Poslal nám fotku a chtěl by vyjádřit velké poděkování Římskokatolické farnosti v Praze-Vršovicích a pojišťovně.
.. celý článek..

LISTOPAD 1.11.2016

AKCE LISTOPAD :
31.říjen - Halloween po katolicku
6.listipad - Mše svatá pro rodiny s dětmi
7.listopad - Biblická čajovna (pro všechny bez rozdílu náboženství )
19.listopad- Mše sv. a setkání neslyšících + biblická čajovna
22.listopad - Neslyšící kněz Michael Depcik z Ameriky.. celý článek..

ŘÍJEN 1.10.2016

28. ZÁŘÍ - Svatováclavské posvícení v Mníšku pod Brdy
2. ŘÍJNA - Mše svatá pro rodiny s dětmi tlumočená do ČZJ
3. ŘÍJNA - Biblická čajovna
15. ŘÍJNA . Mše svatá a setkání neslyšících tlumočená do ČZJ.. celý článek..

ZÁŘÍ 4.9.2016


4. září - Mše svatá pro rodiny s dětmi v 9.30h
13. září - Biblická čajovna od 9 - 10.30h
17. září - Mše svatá a setkání neslyšících od 9 - 13h
.. celý článek..

Mariapoli - Hostýn 8.7.2016

MARIAPOLI NA HOSTÝNĚ

Ve dnech 8.- 10. července 2016 se konala Mariapoli na Hostýně.
Na tomto poutním místě se sešlo téměř 160 lidí z Čech, Moravy i Slovenska od miminek po seniory. Byli mezi námi i kněží a neslyšící rodiny (celkem 22 osob).
Letošní Mariapoli mělo téma "Milosrdenství" a "Jednota".
.. celý článek..

Stanislaw se loučil s farností Vršovice 25.6.2016


STANISLAW SE LOUČIL S FARNOSTÍ VRŠOVICE


Ve dne 25. 6. 2016 se Stanislaw loučil s farností Vršovice v kostele sv. Václava v Praze – Vršovicích.
V 15.30h začala mše svatá a byla tlumočená do ČZJ. Pozvaní byli i neslyšící.

.. celý článek..

Jubileum milosrdenství pro nemocné 12.6.2016

9:00 -začala mše svatá, kterou slavil papež František - čtení a písně zpívali postižení a nemocní.
10:30 - papež František předsedal slavení mše svaté při příležitosti Jubilea pro nemocné a osoby s postižením,pak následovala nedělní modlitba Anděl Páně... celý článek..

Mše sv. a setkání neslyšících ve Vršovicích 16.4.2016

V sobotu 16.4. 2016 jsme se jako každý měsíc sešli na faře ve Vršovicích v 9h.
Od 9 - 10h byla možnost svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru s knězem.
V 10 h jsme měli mši svatou na faře.
Mši svatou sloužil kněz Stanislaw Góra.
Po mši svaté jsme měli přednášku na téma “Duchovní život“. Přednášku připravila Jana Jičínská, která učí na vysoké škole pedagogické předmět “etika”. Sama vystudovala speciální pedagogiku a teologii. Dále studuje medicínu a navíc ještě pracuje jako poradce osobního rozvoje.
Jana Jičínská nám vyprávěla, jak se modlit k Bohu. Vysvětlovala nám různé postupy modlitby, zkušenosti a sami jsme si vyzkoušeli společnou modlitbu – rozjímání nad Božím slovem.
Příští měsíc v květnu bude sloužit mši svatou kněz Angelo Scarano který nám pak bude vyprávět o Božím milosrdenství. Pak v červnu přijde opět paní Jičínská s pokračováním na téma “ Duchovní život “.
Společný oběd nám připravila Lenka z Olomouce. Měli jsme špagety ☺
.. celý článek..

Mše svatá a setkání neslyšících ve Vršovicích 12.3.2016

V sobotu 12. 3. 2016 jsme se sešli na faře ve Vršovicích v 9h.
Od 9 - 10h byla možnost sv. smíření nebo duch. rozhovoru s knězem. V 10 h jsme měli mši svatou na faře.
Mši svatou sloužil kněz Stanislaw Góra.
Při mši svaté kněz Stanislaw Góra vysvětloval příběh z Evangelia Jan 8,1 -11.
Společný oběd jsme měli těstoviny s mletým masem, 2 ženy neslyšící nám uvařily oběd :-)
Děti tak měly svůj vlastní program:-).. celý článek..

Mše svatá a setkání neslyšících ve Vršovicích 20.2.2016

V sobotu 20. 2. 2016 jsme se sešli na faře ve Vršovicích v 9h.
Od 9 - 10h byla možnost sv. smíření nebo duch. rozhovoru s knězem. V 10 h jsme měli mši svatou na faře.
Mši svatou sloužil kněz Stanislaw Góra.
Při mši svaté kněz Stanislaw Góra vysvětloval o půstu, jak se máme připravit na Velikonoce . 40 dní do Velikonoc je doba půstu a co to vlastně znamená ? Abychom prožili hluboký vztah s Bohem. Př. za něco se obětuji, třeba místo TV začnu číst knížku o víře atd.
Po mši svaté byla krátká informace příprava na letní duch. výlet na Slovensko do Popradu a poutní místo Litmanové.
Společný oběd jsme měli rizoto a uvařil nám neslyšící Vojta .
.. celý článek..

Mše svatá a setkání neslyšících ve Vršovicích 16.1.2016

V sobotu 16. 1. 2016 jsme se sešli na faře ve Vršovicích v 9h.
Od 9 - 10h byla možnost sv. smíření nebo duch. rozhovoru s knězem. V 10 h jsme měli mši svatou na faře.
.. celý článek..

Divadlo pro neslyšící děti ze školy Radlické 14.12.2015

Ve dnech 14. 12. 2015 jsme pozvali neslyšící děti ze školy v Radlicích do sálu kostela sv. Prokopa, abychom jim ukázali divadelní příběh narození Ježíška v Betlémě.
Přišli 2 skupiny dětí, v 1. skupině bylo 15 dětí a ve druhé skupině bylo 9 dětí. Takže jsme celé divadlo zahráli dvakrát po sobě.
Žofka celé divadlo moderovala v českém znakovém jazyce. Ve velké knize ukazovala obrázky příběhu v Betlémě a my neslyšící herci jsme dětem předvedli divadlo, aby to děti prožily a lépe to pochopily.
Bylo vidět, že se to dětem moc líbilo, Žofka jim dávala různé úkoly: například, aby děti něco předvedly a zahrály si s námi divadlo.
Měli jsme i anděla, kterého nám zahrála Jolanka a taky živé děťátko jako Ježíška.
Po skončení divadla Žofka s Frantou prováděli děti kostelem uvnitř, zašli dokonce i do sakristie.
.. celý článek..

Vánoční setkání a mše svatá pro neslyšící 2015 19.12.2015

Jako každý rok jsme měli 19. 12. 2015 Vánoční setkání a mši svatou pro neslyšící.
Místo setkání jsme měli v kostele sv. Václava v Praze ve Vršovicích.
Ve 14h byla zpověd nebo duch. rozhovor.
V 15h jsme začali slavit mši svatou. Mši svatou sloužil kněz Stanislaw Gora.
Celou mši tlumočila Romana Petráňová.
Neslyšící Lucka S-P. a Alena připravili zpěv žalmu do ČZJ a místo hudby jsme my pomáhali tleskáním rukama, a Franta na buben.
Kateřina a Bohumil si připravili čtení ze Starého zákona a Evangelium.
A na přímluvu a prosby , neslyšící psali na nástěnce své prosby, či přímluvy a děti tam dali různé symboly obrázky na přání.
Po mši svaté jsme šli do sálu na 20 min přestávku s pohoštěním (kafe, čaj a sladkosti).
Po přestávce následoval další program: přivítání osobností Stanislawa Goru kněze, sponzory od projektu Jablíčka Janu Lapčákovou a Tichý svět Marii Horákovou, dobrovolnice z charity pro neslyšící Žofie Nedbalová a především všechny neslyšící. Celkem se nás sešlo asi kolem 85 -90 osob.
Pustili jsme video vánoční písen v ČZJ.
Pak neslyšící zahráli divadlo „Vánoce z celého světa“. Byla to pantomima.
Z charity Sofie Nedbalová nám představila postiženou Leonku která má neslyšící rodiče, a potřebovali pro ni nový vozík, aby jim neslyšící dobrovolně přispívali finance na pomoc.Někteří neslyšící poslali peníze na účet a někteří do krabice na místě setkání.
V Novém roce Žofie nám všem dá vědět, kolik peněz jsme pro ni vybrali :-) všem vám moc děkujeme !!
Pak neslyšící Aneta nám představila Vánoční písen v ČZJ.
A na závěr měl kněz Stanislaw Góra slovo.
Po skončení programu jsme měli na pohoštění a besedu až do 21h.
.. celý článek..

Mše svatá a setkání neslyšících 21.11.2015

V sobotu 21.11. 2015 jsme se sešli na faře ve Vršovicích v 9h.
Od 9 - 10h byla možnost sv. smíření nebo duch. rozhovoru s knězem. V 10 h jsme měli mši svatou v kostele sv. Mikuláše.
Mši svatou sloužil kněz Stanislaw Góra.
Hlavní modlitba byla za uprchlíky a za mír mezi národy.
Po mši svaté na faře Stanislaw Góra vysvětloval, co znamená advent.
Přál nám, abychom prožívali advent vzájemnou láskou mezi lidmi 1.krok odpouštět svý.
Prvním krok je odpuštění blízkým.
V adventu se nemáme věnovat jen ůklidu a umývání oken.
Adventní čas máme prožívat s Bohem a s lidmi.
Pak mluvil o Božím milosrdenství. Popisoval obraz ze Sixtinské kaple ve Vatikánu. Na obrazu je Bůh, který dává život Adamovi... celý článek..

Mše svatá pro neslyšící v Ostravě 10.10.2015

Neslyšící z Ostravy nás pozvali na mši svatou do kostela sv. Václava v Ostravě.

Bylo to v sobotu 10. 10. 2015 a mši svatou sloužil slovenský kněz Robert Colotka.

Od 13 - 15h byla svátost smíření a v 15h začala mše svatá.

Mši svatou tlumočil sám kněz Robert Colotka ve znakované slovenštině.

Po mši svaté jsme šli na faru na pohoštění, které bylo až do 18hodin.

Zúčastnilo se 80 neslyšících: Byli přítomni neslyšící z Prahy, Ostravska, Valašska a z jižní Moravy.

Z Prahy se zúčastnilo 12 neslyšících. Cesta vlakem tam i zpět byla velmi příjemná, prožívali jsme společně radosti i bolesti.

Neslyšící Alena dostala zprávu po cestě do Prahy, že její maminka zemřela. Mysleli jsme na ni v modlitbě.

.. celý článek..

Mše sv. a setkání neslyšících 19.9.2015

V sobotu 19. 9. 2015 jsme se sešli v kostele sv. Mikuláše .
V 9 h jsme měli mši svatou. Mši svatou sloužil kněz Stanislaw Góra.
Kněz při kázání vysvětlil, jak sloužit lidem. Přiblížil nám pohled na emigranty a vysvětlil, jak je důležité žít v míru s lidmi jiné víry a jiného náboženství. Bůh miluje všechny bez rozdílu vyznání.

Po mši svaté jsme si předávali informace, o akcích na rok 2015 - 2016.
Příští rok v létě 2016 se plánuje výlet na Slovensko - do Popradu a poutní místo Litmanová ( tam se zjevila Panna Maria )

30.září bude mše svatá za tlumočníky. Kněz bude Lukáš Lipenský... celý článek..

Křtiny v kostele sv. Mikuláše 13.9.2015

Ve dnech 13. září 2015, neslyšící manželé Martin a Jana nechali pokřtít v kruhu své nejbližší rodiny svého syna Tobiáše v kostele sv. Mikuláše... celý článek..

Setkání mládeže na Slovensku 29.7.2015

Ve středu 29. července jsme v naší tříčlenné skupince vyrazili na Slovensko, kde na nás čekali slyšící a neslyšící kamarádi spolu se dvěma bratry františkány. Byli u nas na jaře v Praze, a pozvali nás na jejich letní akci pro neslyšící mládež.
Když jsme dorazili na Slovensko, musel se nejprve vyřešit problém s rozbitým autem, ale pak už byla cesta bez problému :-) Společně jsme šli na výlet kolem Štrbského plesa a večer jsme dorazili do Batizovic u Popradu, kde jsme se ubytovali u jedněch milých lidí.
Ve čtvrtek jsme vyrazili na výlet do Slovenského ráje a v pátek jsme se připojili ke celostátnímu setkání slovenské mládeže. Od pátku do neděle jsme pak měli program společně s asi 3000 mladými. Na setkání s mládeží přijelo také veliké množství řeholníků. Slavili jsme krásnou úvodní mši, měli jsme přednášky, křížovou cestu, zúčastnili jsme se i řeckokatolické mše svaté, viděli jsme několik zajímavých tanečních vystoupení... Program byl hodně nabitý, takže jsme v neděli odjížděli domů dost unavení, ale stálo to za to!.. celý článek..

Poutní výlet v Polsku 17.7.2015


Ve dnech 17.- 21.7.2015 byl poutní výlet neslyšících do Polska. Zúčastnilo se celkem 21 osob. V Polsku jsme navštívili poutní místo Čenstochová ( známý obraz Černé Madonny ).Ubytovaní jsme byli v Kalvarii Zebridovské. Navštívili jsme Lagiewniki ( Svatyně Božího Milosrdenství ), historické město Krakow, Solný důl Wielicka a Wadovice ( prohlídka rodného domu sv. Jana Pavla II. ) Na závěr jsme navštívili Osvětim.
Viděli jsme nejen krásné věci, ale prožili jsme i krásné zážitky a večer jsme si pěkně popovídali.

Autor foto:Lucie Sedláčková Půlpánová

.. celý článek..

MARIAPOLI 2015 - HOSTÝN 12.7.2015

Ve dnech 10. - 12.července 2015 se na svatém Hostýně konala letos již druhá Mariapoli.
Velká část účastníků zde byla poprvé, přesto již od začátku vnímali, že cítí rodinné vztahy mezi všemi cca 130 přítomnými,mezi nimi byli i 5 neslyšících rodin s dětmi.
Pro dospělé měly k výběru různé přednášky, výlety, rukodělné aktivity či botanické procházky s odborníkem,mše svaté, adorace, křížová cesta atd.
Děti měly svůj celodenní zvláštní program.
Účastnice Mariapoli předala svůj pocit " Zažila jsem již několik Mariapolí, ale tato byla nejkrásnější. "
Odjížděli jsme s vědomím, že se chceme víc přiblížit Ježíši v eucharistii. .. celý článek..

Mše svatá a setkání neslyšících 20.6.2015


V sobotu 20.6. 2015 jsme se sešli na faře ve Vršovicích.
V 10h jsme měli mši svatou v kostele sv. Mikuláše. Mši svatou sloužil kněz Stanislaw Góra.
Kněz při kázání vyprávěl, jak Ježíš s učedníky pluli lodí po moři a začala bouřka. Při bouřce se učedníci báli a Ježíš klidně spal…
Kněz tuto situaci přirovnal s naším životem. My v životě máme taky bouřky, kdy nám Bůh chce něco říct, nebo chce, abychom se obrátili k Bohu.
Po mši svaté jsme si vzájemně povídali, co nás čeká o prázdninách. .. celý článek..

Setkání neslyšících katolíků z EU (Evropská unie) v Římě 3.6.2015

V Římě bylo setkání neslyšících katolíků z EU, kteří jsou zodpovědní za pastoraci neslyšících ve svém státě.
Probírali jsme:
- jak více využívat znakový jazyk během mše, pastorace; snažit se rozumět dobře Bibli; umět zdůvodnit, proč věříme atd.
- budoucí aktivity neslyšících,
- problémy neslyšících,
- jak si vzájemně pomáhat

Za dva roky - v roce 2017 - bude další setkání neslyš. katolíků z EU v ČR v Praze.

Autor foto:František Půlpán

.. celý článek..

Dny viry neslyšících 30.5.2015

V pátek 29.5. 2015 byla Noc kostelů. Komentovaná prohlídka kostela sv. Václava byla tlumočena do českého znakového jazyka. Dozvěděli jsme se, k čemu slouží oltář, jaké oltáře se dřív používaly, co je to křížová cesta apod.
Ve dne 30. 5. 2015 se konaly Dny víry neslyšících v kostele sv. Václava v Praze-Vršovicích.
Nejprve kněz Stanislaw Góra přivítal přítomné neslyšící.


Autor foto:Pavla Coufalová a Martin Jarůšek

.. celý článek..

"Jak se ukáže ve znakovce slovo MALÝ ?" ptal se biskup Václav Malý 24.5.2015

V neděli 24.5. 2015 na mši svaté v kostele sv. Václava v Praze-Vršovicích bylo biřmováno 6 slyšících mužů a 1 neslyšící žena Alena.
Mši svatou sloužil biskup Václav Malý a kněz Stanislaw Góra.
Po mši svaté následoval v sále přípitek s vínem biřmovanců s biskupem Malým a s knězem Stanislawem.
Děkujeme neslyšícím, kteří přišli na mši svatou podpořit neslyšící Alenu.. celý článek..

Mše svatá a setkání neslyšících 16.5.2015

V sobotu 16.5. 2015 jsme se sešli na faře ve Vršovicích.
V 10h jsme měli mši svatou v kostele sv. Mikuláše.Mši svatou sloužil kněz Stanislaw Gora.
Stanislaw při kázání vyprávěl o vztahu Jidáše k Ježíši. Jak se Jidáš díval na Ježíše, a proč ho zradil, Jidáš byl zklamaný, čekal že Ježíš udělá revoluci proti Římanům. Ale Ježíš chtěl revoluci lásky.
V 11h začala přednáška, neslyšící Franta Půlpán připravil videa a fotky ze setkání neslyšících z EU v Římě.
Po přednášce jsme měli společný oběd, mexický guláš :-).. celý článek..

Bílá sobota -mše svatá Vigilie ve 20h 4.4.2015

Na Bílou sobotu začala vigilie ve 20h a až trvala do půlnoci.
Během vigilie měla 1 neslyšící žena (Eva) křest a 12 slyšících mělo křest a první svaté přijímání.
Neslyšící přišli Evu podpořit:-)
Po mši o půlnoci pokračovala společná oslava až do 2 - 3 h ráno... celý článek..

Mše svatá a setkání neslyšících 18.4.2015

Architekt Jindřich Synek vyprávěl, jak hledal pravou tvář Boha (jeho tatínek mu spíš ukazoval Boha jako policajta nebo soudce). Pan Synek našel Boha v době komunismu, kdy se upálil student Jan Palach (1969). Našel Boha při pohřbu Jana Palacha. Tam řekl kněz jednu větu z Bible: "Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí vlastní život za své přátele."
Potom nám pan Synek vylíčil svoji zkušenost života s Bohem během seznám. s budoucí manželkou Jarmilou, v manželském vztahu, ve vztahu k dětem a k lidem. Po smrti své manželky prožíval krizi s Bohem. Říkal, že se dostal až na samé dno a tam na dně potkal Ježíše opuštěného. V tom okamžiku prožil dotek Boží lásky...
Kněz Stanislaw Góra na mši vyprávěl, že se máme v životě snažit prožívat nejen lásku, ale i radost... celý článek..

Zelený čtvrtek - mše svatá v kostele sv.Václava 2.4.2015

Na Zelený čtvrtek 2.4. byla mše svatá v kostele sv. Václava v Praze-Vršovicích.
Mše svatá byla tlumočena do ČZJ. Kněz Stanisław umýval nohy 12 mužům,jako Ježíš umýval při poslední večeři nohy svým učedníkům. Je to symbol služby lidem a církvi... celý článek..

Mše svatá a setkání neslyšících od 9 - 12 hodin 21.3.2015

V sobotu 21. 3. 2015 jsme se sešli v 9.00 na faře ve Vršovicích. Bylo další setkání neslyšících, na které byli pozváni neslyšící i slyšící ze Slovenska. Přijeli s bratrem Felixem. Celkem nás bylo (i s dětmi) 37 osob... celý článek..

Mše svatá a setkání neslyšících 21.2.2015

V sobotu 21.2. jsme se sešli v 9.00 na faře ve Vršovicích.
Bylo další setkání neslyšících.
Celkem nás bylo pohromadě i s dětmi 26 osob... celý článek..

Ples - vršovické farnosti 16.1.2015Autor foto:Lucie Sedláčková Půlpánová

.. celý článek..

Mše svatá a setkání neslyšících 17.1.2015

Přednáška : Misionář Jakub Sadílek " Jeho svěděctví o víře "


Autor foto:Lucie Sedláčková Půlpánová

.. celý článek..

Vánoční setkání a mše svatá 20.12.2014

Jako každý rok jsme měli 20.12.2014 Vánoční setkání a mši svatou pro neslyšící.
Místo setkání jsme měli v kostele sv. Václava v Praze ve Vršovicích.
Od 9h jsme připravovali pohoštění a vánoční ozdoby v sále kostela.
V 10h jsme začali slavit mši svatou... celý článek..

Mše svatá a setkání neslyšících 15.11.2014

V sobotu 15.11. jsme se sešli v 9.00 na faře ve Vršovicích.
Bylo další setkání neslyšících.
Celkem nás bylo pohromadě i s dětmi 21 osob.

Autor foto:Lucie Sedláčková Půlpánová

.. celý článek..

Sestra Marie Paulina Doušová 22.10.2014

Sestra Marie Paulina Doušová učila ve škole pro neslyšící na Smíchově v letech 1933-1955.
V březnu bude mít 100 let... celý článek..

Mše svatá a setkání neslyšících 18.10.2014

V sobotu 18. 10. 2014 jsme se sešli v 9.00 na faře ve Vršovicích k dalšímu setkání neslyšících.
Kněz Stanislaw byl na cestách, proto jsme místo něho pozvali jiného kněze. Jmenuje se Lukáš Lipenský, je členem řádu Křížovníků s červenou hvězdou (tento řád založila sv. Anežka; klášter mají u Karlova mostu) a působí ve farnosti v Praze Na Poříčí (blízko Bílé labuti).
Pracuje jako nemocniční kaplan. Pozvali jsme ho na naši vánoční besídku.

Autor foto:Lucie Sedláčková Půlpánová

.. celý článek..

Rozhovor s Jitkou " Boha oslovuji tatínku " 1.10.2014

Jitka je studentkou filozofické fakulty na Karlově univerzitě.
Letos se Jitka nechala pokřtít, hodně jí ovlivnila z dětství babička, na kterou ráda vzpomíná.
Přijala mé pozvání na čaj a na rozhovor o své cestě jak našla víru v Boha... celý článek..

Poutní slavnost v kostele sv.Václava 28.9.2014

Slavnostní mše svatá a společné setkání farnosti Praha-Vršovice se konala v kostele sv. Václava.Poutní mše svatá začala v 9.30h. Po ní byly představeny jednotlivé aktivity farnosti: v kostele mělo každé společenství svůj stánek. .. celý článek..

Mše svatá a setkání neslyšících 20.9.2014

V sobotu 20.9. jsme se sešli v 9.00 na faře ve Vršovicích.
Bylo další setkání neslyšících. .. celý článek..

200.let výročí narození pátera Václava Frosta 6.9.2014

6.9. 2014 v sobotu v Nosálově byla mše svatá tlumočená do ČZJ
na památku významného učitele neslyšících dětí pátera Václava Frosta.
.. celý článek..

Rozhovor s Hankou " Cítím se dobře ve společenství neslyšících " 26.8.2014

V srpnu v deštivém počasí Hanka přišla k nám na kafe a přinesla jako vždycky ke kafi sladkost, ☺ kterou ona ke kafi miluje. A bylo nám jedno, že je venku ošklivo. ☺.. celý článek..

Rodinné duchovní setkání v Třešti pro neslyšící 1.8.2014

V termínu od 1. 8. do 5. 8. 2014 (pátek až neděle) se neslyšící rodiny s dětmi (celkem 41 osob) zúčastnily duchovního setkání v Třešti u Jihlavy... celý článek..

Mše sv.a křtiny Dorotky 18.5.2014

18.5.2014 se v kostele sv.Mikuláše, nechali neslyšící rodiče Lucie a Šimon
pokřtít svoji dceru Dorotku.
Do kostela byli zváni na mši i jejich příbuzní a neslyšící.
Po mši jsme šli vedle kostela na faru na oslavu :-)
.. celý článek..

Přednáška " Jak vychovávat chlapce a nepřijít o rozum" 4.6.2014

Z té přednášky jsem odcházela s dobrým pocitem,
že když dítě zlobí, neznamená to, že rodiče jsou špatní,
ale že se musí naučit, jak postupovat a jak se k dítěti chovat... celý článek..

Zelený čtvrtek,Velký pátek a Bílá sobota 17.4.2014

3 dny po sobě (17. 4., 18. 4. a 19. 4.) se konaly velikonoční obřady a mše sv. v kostele sv. Václava v Praze-Vršovicích.

Autor foto:Pavla Černá

.. celý článek..

Ozvěny Štěkně 8.2.2014

Byli jsme pozváni na duchovní obnovu pro manželské páry, která se konala dne 8. 2. 2014 v sale kostela sv. Václava od 13 h do18. 30 hod. Tématem hlavní přednášky bylo Pět jazyků lásky.
Akce, na jejímž závěru se konala mše svatá, se zůčastnilo 5 neslyšících manželských párů. Zbytek tvořily slyšící manželé.


Autor foto:Pavla Coufalová

.. celý článek..