EUCHARISTIE

1. Co je svátost Eucharistie ?

2. Svátost Eucharistie je psáno v Bibli ?

3. Kdo tu svátost Eucharistie uděluje ?

4. Kdo tu svátost Eucharistie může přijmout ?

5. Co mi dává svátost Eucharistie ?

6. Co vidíme při svátosti Eucharistie ?