SVÁTOST KNĚŽSTVÍ

SVÁTOST KNĚŽSTVÍ

1. Co je svátost kněžství ?

2. Svátost kněžství je napsáno v Bibli ?

3. Kdo tu svátost kněžství uděluje ?

4. Kdo tu svátost kněžství může přijmout ?

5. Co dává svátost kněžství ?

Jahen

Kněz

Biskup

6. Co vidíme při svátosti kněžství ?