MANŽELSTVÍ

1. Co je svátost manželství ?

2. Svátost manželství je psáno v Bibli ?

3. Kdo tu svátost manželství uděluje ?

4. Kdo tu svátost manželství může přijmout ?

5. Co mi dává svátost manželství ?

6. Co vidíme při svátosti manželství ?