SMÍŘENÍ

1. Co je svátost smíření?

2. Svátost smíření je napsáno v Bibli ?

3. Kdo tu svaátost smíření uděluje ?

4. Kdo tu svátost smíření může přijmout ?

5. Co mi dává svátost smíření ?

6. Co vidíme při svátosti smíření ?