SVÁTOST KŘTU

SVÁTOST KŘTU

1. Co je svátost křtu ?

2. Svátost křtu je napsáno v Bibli ?

3. Kdo tu svátost křtu uděluje ?

4. Kdo tu svátost křtu může přijmout ?

5. Co mi dává svátost křtu ?

6. Co vidíme při svátosti křtu ?

7. Křest – jiné znaky ?